ZAŠTO SADITI DRVEĆE?

Drveće je glavni izvor kiseonika u atmosferi i predstavlja pluća naše Planete. Prema istraživanjima svjetskih organizacija koje se bave zaštitom šuma, prosječnostablo godišnje smanji udio CO2 za 12 kilograma, pri čemu proizvede kisika dovoljno za četveročlanu porodicu.

Također, tokom jednog dana, jedan hektar šume veže čak oko 900 kilograma CO2, a u isto vrijeme oslobađa oko 600 kilograma kisika.

Kako je onečišćenje zraka izražen problem posebno u urbanim područjima, sadnja drveća je danas važnija nego ikad te je ključna za stvaranje zdravijeg okoliša za buduće generacije.

Mislite na budućnost, posadite drveće.

KVIZ